Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ)

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ
Εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου μάθησης για μαθητές Ειδικής Αγωγής και Μετάδοση του Περιβαλλοντικού μηνύματος με τη χρήση κουκλοθεατρικού – παραμυθιού Βασιλική Διδάχου, Μαρία Παπανικολάου, Χαραλαμπία Πεφάνη

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με νοητική καθυστέρηση»
Καλαμαρτζής Ιάκωβος, Καλαμαρτζή Κατερίνα

Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για τις τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης Άννα Δογούλη, Ευγενία Φλογαΐτη

Μπορούν οι σύγχρονες τεχνολογίες να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τη μελέτη πεδίου στην Π.Ε. μαθητών Δημοτικού Σχολείου; Μαρία Τζουρά, Αικατερίνη Κλωνάρη, Γιώργος Τσιρτσής

Η διερεύνηση της πρόθεσης των φοιτητών για ανακύκλωση μέσω της εφαρμογής της θεωρίας προσχεδιασμένης συμπεριφοράς Θάνος Ιωάννου,Κάτια Λαζαρίδη

Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών δημοτικού σχολείου για τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής Αθανασία Δαβιδούδη, Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Βιώσιμο σχολείο και ΤΠΕ: Η αξιοποίηση του ιστολογίου (Blog) στην ανάπτυξη συνεργατικής σχολικής κουλτούρας Αθηνά Καλλαρά, Ντίνα Ταμουτσέλη

Αστοχίες σε Επιτυχή Προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λύκειο: η Ενίσχυση Αρνητικών Προσωπικών Κανόνων Χρυσούλα Λαλαζήση

Απόψεις εκπαιδευτικών για τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Παναγιώτης Μπλίτσας

Διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ως προς την περαιτέρω ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη στο λεκανοπέδιο Κοζάνης- Πτολεμαΐδας Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: