Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Μαθητές με προβλήματα μάθησης και η αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον»

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2014
ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΥΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης, στα πλαίσια του περιφερειακού δικτύου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή», διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την σχολική σύμβουλο Ειδικής Αγωγής 13ης Περιφέρειας, τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας ( μέλη του συντονιστικού του δικτύου) και την Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος, με θέμα:
«Μαθητές με προβλήματα μάθησης και η αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον»

Το σεμινάριο, 18 διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, στη Στυλίδα και στο Ειδικό Σχολείο Λαμίας στις 11 & 12 Δεκεμβρίου 2014 και απευθύνεται:

- Σε εκπαιδευτικούς και υπευθύνους σχολ/κών δραστηριοτήτων, που συμμετέχουν ως μέλη του δικτύου «Ειδική αγωγή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»

- Σε Υπευθύνους, αναπληρωτές Υπευθύνους και μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ που ανήκουν στα συντονιστικά ή τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ του δικτύου (2 μέλη από κάθε ΚΠΕ).

- Στους Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων των οποίων σχολεία της διεύθυνσής τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο.
- Σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και τμημάτων ένταξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Από κάθε σχολική μονάδα (πλην του νομού Φθιώτιδας), μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι και δύο (2) εκπαιδευτικοί ως βασικοί συμμετέχοντες, ενώ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής δύο (2) επιπλέον εκπαιδευτικοί από την ίδια σχολική μονάδα, ως αναπληρωματικά μέλη, οι οποίοι θα αναπληρώσουν τους βασικούς συμμετέχοντες του σχολείου τους, σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης αυτών.
Για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Φθιώτιδας η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: