Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Στυλίδα, 18/11/2008
Ταχ.Διεύθυνση : Εργατικές Κατοικίες – Στυλίδα Αρ. Πρωτ. 273
Ταχ. Κώδικας : 35300
Τηλ., fax : 2238023121
e-mail :kpestypa@otenet.gr
Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κοιν.
ΣΕΠΕΔΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
«Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ειδική αγωγή»
Περιφερειακό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σε μια προσπάθεια να ανοίξουμε στα ειδικά σχολεία παράθυρα στη ζωή, στη φύση, στον πλησίον…..
Σε μια προσπάθεια να καταρρίψουμε φραγμούς-προκαταλήψεις-στερεότυπα…
Σε μια προσπάθεια να γαλουχήσουμε μελλοντικούς πολίτες που οι αναπηρίες τους δεν τους εμποδίζουν να διεκδικήσουν το χώρο τους, τη θέση τους, στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, με ευαισθησία να το κατακτήσουν και να το υποστηρίξουν..
Ευαισθητοποιηθήκαμε και προχωρήσαμε….

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το ΚΠΕ Στυλίδας, θέλοντας να προσεγγίσει και να ενεργοποιήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές της ειδικής αγωγής στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση και να συμβάλλει στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την αειφορία, πραγματοποίησε σεμινάρια με θέμα την ειδική αγωγή και διαμόρφωσε προγράμματα για μαθητές με αναπηρίες.
Στο Τεχνικό δελτίο του ΚΠΕ Στυλίδας είχε προγραμματιστεί η ίδρυση δικτύου με θέμα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ειδική αγωγή»
Η ιδρυτική συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου
«Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ειδική αγωγή» διοργανώθηκε στη Στυλίδα στις 13 & 14/11/2008 .
Στη συνάντηση συμμετείχαν τα ΚΠΕ του 3ου τοπικού δικτύου της Περιφέρειας Στερεάς :
ΚΠΕ Στυλίδας
ΚΠΕ Άμφισσας
ΚΠΕ Καρπενησίου
ΚΠΕ Υπάτης
η σχολική σύμβουλος Ειδικής αγωγής της 13ης Περιφέρειας , διευθυντές εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας.
Η ολομέλεια αφού συζήτησε διεξοδικά για την αναγκαιότητα ίδρυσης του Δικτύου κατέληξε στα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Το δίκτυο θα κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες
Νερό, δάσος -ελιά, ο τόπος μου
ΣΚΟΠΟΙ- ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Α) Γνωστικός τομέας , ανά άξονα:

NEΡΟ
Να κατανοήσουν οι μαθητές :
ü Τον κύκλο και την κατανομή του νερού στην επιφάνεια της γης (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα).
ü Τη μεταβολή του νερού σε στερεά, υγρή και αέρια μορφή υπό την επίδραση των κλιματικών αλλαγών και των εποχών.
ü Την χλωρίδα και την πανίδα του νερού
ü Τις χρήσεις του.
ü Τρόπους εξοικονόμησης του νερού
ü Μεθόδους εξασφάλισης της καθαρότητας του.

ΔΑΣΟΣ- ΕΛΙΑ
Να γνωρίσουν οι μαθητές:
ü Την οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία του δάσους
ü Την ανάπτυξη και την λειτουργία ενός δέντρου και του δάσους γενικότερα.
ü Την χλωρίδα και την πανίδα του δάσους και του ελαιώνα
ü Την αξία της ελιάς και του ελαιολάδου ως τροφή
ü Την αναγκαιότητα ένταξής τους στη βασική τους διατροφή.
ü Τρόπους παραγωγής του ελαιόλαδου και παρασκευής και μεταποίησης των επιτραπέζιων ελιών.
ü Τα οφέλη του καταναλωτή από τις βιολογικές καλλιέργειες.

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ
Να γνωρίσουν:
ü Τις περιβαλλοντικές μεταβολές του τόπου τους , στο πέρασμα του χρόνου.
ü Την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών σε θέματα πολιτισμού, γεωργίας, κατοίκησης, κλπ (επίσκεψη σε μουσεία )
ü Την τεχνολογική εξέλιξη στην εργασία, στις μεταφορές , στην επικοινωνία κλπ.
ü Τα προβλήματα του σύγχρονου τρόπου ζωής (αστυφιλία, ρύπανση, πυρκαγιές κλπ.)
ü Τρόπους αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Β) Συναισθηματικός τομέας

1) Ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς προς το περιβάλλον.
2) Δράσεις για την αειφορική ανάπτυξη
Γ) Ψυχοκινητικός τομέας

Απόκτηση κώδικα συμπεριφοράς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών
Καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων (ενεργοί πολίτες).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1) Διεπιστημονική και διαθεματική μελέτη του θέματος.
2)Φωτογράφηση –αποτύπωση.
3)Βιωματική προσέγγιση, δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι.
4) Εργασία σε ομάδες.
5) Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ, θα λειτουργούν ισότιμα στο δίκτυο, του οποίου Συντονιστικός Φορέας θα είναι το Κ.Π.Ε Στυλίδας,.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ :
ΚΠΕ Άμφισσας Κωστοπούλου Μαρία
ΚΠΕ Καρπενησίου Φλώρου Κυριακή
ΚΠΕ Υπάτης Κουραβάνας Γεώργιος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Πρόεδρος: Αναγνώστου Γεώργιος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Στυλίδας
Μέλη: 1) Λαπαντζή Ελένη , Σχ. Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, 13ης Περ.
2) Τσιμάκη Περσεφόνη, υπεύθυνη ΚΠΕ Καρπενησίου
3) Κωστοπούλου Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Άμφισσας
4) Καλαμπαλίκη Ευθαλία Υπεύθυνη Π.Ε. Α/θμιας Εύβοιας


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) Παπαγεωργίου Ιωάννης Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευρυτανίας
2) Σταυρόπουλος Γεώργιος ΚΠΕ Στυλίδας
3) Δαράκος Δημήτριος, Δ/ντης ΕΕΚ Χαλκίδας
4) Κουραβάνας Γεώργιος ΚΠΕ Υπάτης
5) Γκούμας Ευθύμιος Δ/ντης 2ου ειδ. Σχολείου Λαμίας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1) Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Στυλίδας
2) Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Άμφισσας
3) Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Καρπενησίου
4) Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Υπάτης
5) Λαπαντζή Ελένη Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 13ης Περ.
6) Παπαγεωργίου Ιωάννης Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευρυτανίας
7) Δαράκος Δημήτριος, Δ/ντης ΕΕΕΚ Χαλκίδας
8) Ιγνατίου Θεοδώρα Δ/ντρια ΕΕΕΚ Καρπενησίου
9) Ρουπάκα Ιωάννα Ειδικό Σχολείο Θήβας
10) Χριστοφόρου Ελένη ΕΕΕΚ Θήβας
11) Γεροκώστα Θεοδώρα Ειδικό Σχολείο Χαλκίδας
12) Παπαζαφείρη Μαρία Ειδικό Σχολείο Χαλκίδας
13) Παπαϊωάννου Αμαλία Δ/ντρια Ειδ. Σχολείου Άμφισσας
14) Τσιουκαρή Βασιλική, ΕΕΚ Άμφισσας
15) Γκούμας Ευθύμιος Δ/ντής Ειδ. Σχολείου Λαμίας
16) Ζαζάκη Αναστασία Δ/ντρια ΕΕΕΚ Λαμίας
17)Τσιμπίδα Γαρυφαλλιά, Ειδικό Σχολείο Λιβαδειάς


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :

1) Καραγκούνη Αμαλία, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών , Πρόεδρος προσωρινής διοίκησης Πανπιοστημίου Ρούμελης.
2) Χριστάκης Κωνσταντίνος Επίτιμος Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
3)Δροσινού Μαρία Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινσττούτου
4) Σπυροπούλου Δήμητρα Σύμβουλος Παιδ. Ινστιτούτου
5) Λαπαντζή Ελένη Σχ. Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, 13ης Περ.
6) Δογκάκη Αλεξάνδρα, Ειδική Παιδαγωγός - Ψυχολόγος
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Τα συνεργαζόμενα Κ.Π.Ε θα λειτουργούν στο δίκτυο με υποχρέωση :
1) Να σχεδιάσουν και να υλοποιούν πρόγραμμα, με θεματικές ενότητες του δικτύου.
2) Να στηρίζουν τα μέλη του δικτύου με εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό σε όλους τους θεματικούς άξονες και με συναντήσεις Υπευθύνων Π.Ε, συντονιστών εκπαιδευτικών και ομάδων σχολείων.
3) Να συντονίζουν και να βοηθούν τα σχολεία της εμβέλειάς τους.
4) Να πραγματοποιήσουν μια τουλάχιστον δράση στη 3ετία με τα σχολεία εμβέλειάς τους
5) Να διοργανώσουν σεμινάριο ή συνάντηση του δικτύου.
6) Να φτιάξουν φύλλα εργασίας , ερωτηματολόγια και υποστηρικτικό υλικό, σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα.
7) Να διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των φύλλων εργασίας και να βγάζουν στατιστικά στοιχεία.
8) Να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.

Οι συμμετέχουσες ομάδες :
1) Να συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας που θα ετοιμάζουν τα Κ.Π.Ε κατόπιν προγραμματισμένων επισκέψεων στο πεδίο.
2) Να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στα συντονιστικά Κ.Π.Ε.
3) Να δημοσιοποιούν τις δράσεις τους σε ετήσια τουλάχιστον βάση.
4) Να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του δικτύου.
5) Να χρησιμοποιούν το λογότυπο του δικτύου σε όλες τις εργασίες, έντυπα, έγγραφα που αφορούν το δίκτυο.
Θεωρείται αυτονόητη η συνεργασία του σχολείου με τους Υπεύθυνους Π.Ε του Νομού τους και με το συντονιστικό Κ.Π.Ε.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

§ Το δίκτυο θα έχει 3ετή διάρκεια. Η ένταξη μιας σχολικής ομάδας στο δίκτυο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής.
§ Η περιβαλλοντική ομάδα θα πρέπει να υλοποιεί πρόγραμμα με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του δικτύου.
§ Κατά το πρώτο έτος προβλέπεται να ενταχθούν στο δίκτυο 5 σχολεία τουλάχιστον.
§ Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του δικτύου, στόχος είναι η ένταξη 30 σχολικών μονάδων από την Περιφέρεια και από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα γίνουν σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, επιμορφώσεις .
Σε πρώτη φάση θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή,(cd, dvd) που θα δοθεί στα σχολεία που θα συμμετέχουν στο δίκτυο.
Προβλέπεται η δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η επικοινωνία των συμμετεχόντων θα γίνεται με:
§ FAX και e-mail
§ Μέσω κεντρικής ιστοσελίδας, όπου κάθε συμμετέχουσα ομάδα θα μπορεί να αναρτήσει τις εργασίες της.
§ Τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων ΚΠΕ
§ Μέσω συναντήσεων συντονισμού και αξιολόγησης του δικτύου και επιμόρφωσης των μελών του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ποιοτική αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε έτους, με συνάντηση Υπευθύνων Π.Ε και Συντονιστών του δικτύου. Τελική αξιολόγηση προβλέπεται με την ολοκλήρωση της 3ετίας.
Στις συμμετέχουσες ομάδες θα απονέμονται ενθύμια συμμετοχής, βεβαιώσεις συμμετοχής, ημερολόγια κ.λ.π.

Απώτερος στόχος του δικτύου είναι η σταδιακή μετατροπή του σε πανελλήνιο.

Ελπίζουμε ότι αυτό το δίκτυο θα δώσει την ευκαιρία σε όλους μας να ευαισθητοποιηθούμε και να γνωρίσουμε σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική τους ένταξη, να αντλήσουμε γνώσεις μέσα από συντονισμένες δημιουργικές δράσεις, να έχουμε την ευκαιρία για ουσιαστική και εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ μας και να προτείνουμε διεξόδους στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης .
Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε Στυλίδας

Μαρκατσέλης Ευάγγελος.