Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

"Προετοιμάζομαι για τον σεισμό", "Μαθαίνω τι να κάνω στον σεισμό" (ΟΑΣΠ)

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες για το σεισμό και τα μέτρα προστασίας, ο Ο.Α.Σ.Π. και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών δημιούργησαν δύο αφίσες: "Προετοιμάζομαι για τον σεισμό", "Μαθαίνω τι να κάνω στον σεισμό"

Οι αφίσες αυτές δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο «εύκολο να διαβαστεί» (easy to read) και το πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης και εναλλακτικής επικοινωνίας MAKATON.

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΦΙΣΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: