Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Παρατηρήσεις από τη Συμμετοχή Μαθητών με Αναπηρίες σε προγράμματα Π.Ε., του Θεόδωρου Φλωρίδη

"Παρατηρήσεις από τη Συμμετοχή Μαθητών με Αναπηρίες σε Προγράμματα Π.Ε.",
ΕΙΝΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΛΩΡΙΔΗ, ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ
 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία παρουσιάζεται έρευνα δράσης Τμήματος Ένταξης Δημοτικού σχολείου το οποίο παρακολουθούσαν μαθητές με διάφορες μορφές αναπηριών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Στις ‘γενικές’ τάξεις του σχολείου για τέσσερα χρόνια υλοποιήθηκαν προγράμματα και δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τις οποίες η συμμετοχή και οι αντιδράσεις των μαθητών με αναπηρίες καταγράφονταν σε σχετικό ημερολόγιο. Από τις καταγραφές απαντώνται δύο κυρίως ζητήματα:
α) Ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζονται και ποιες τροποποιήσεις επιβάλλονται για την αποτελεσματικότερη εμπλοκή των μαθητών με αναπηρίες στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης; 
β) Τι παρατηρήθηκε για τη σχέση και την αποτελεσματικότητα των διδακτικών στρατηγικών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Ειδικής Αγωγής στην καλλιέργεια περιβαλλοντικών δεξιοτήτων στους μαθητές με αναπηρίες;  


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: